Бои, лакове, антифаулинг > Разредители > Thinners 17

Разредител за антифаулинг.

Моля, отбележете, че високата влажност на въздуха и ниските температури оказват неблагоприятно влияние на действието на продукта.

Продукт на основата на ароматни въглеводороди.

Преди работа се запознайте основно с работната карта на продукта и Информационният лист за безопасно приложение.

Опаковки:       1.0 и 2.5 л

 

*** Работната карта на продукта и Лист за безопасно приложение можете да свалите след направена поръчка.

 

 

 


Сподели  
Всички продукти